Många har valt Playstation istället för Xbox eller Wii när de ska uppgradera till den nya generationen.

Playstation 4 har i skrivande stund sålts i över tio miljoner exemplar och ska man tro en undersökning från Nielsen har drygt tre miljoner av dessa bytt plattform från en konkurrent. 31 procent av de tillfrågade ska ha sagt att de, förutom ett Playstation 4, ägde ett Xbox 360 eller Nintendo Wii.

Nielsen, som ställt frågan till 1200 amerikanska konsumenter i åldrarna 7-54 år, drar därför slutsatsen att en tredjedel valt att byta plattform inför denna generation. Det enda kryphålet som skulle kunna motsäga sig det är de som eventuellt sålt sitt Playstation 3 inför köpet av uppföljaren men med tanken på den uteblivina bakåtkompabiliteten är det nog en marginell skara.

Skicka en rättelse