Spelande ungdomar dricker mindre alkohol och är något mindre stressade än andra ungdomar. De idrottar dessutom i samma utsträckning. Det visar en enkät som gjorts av Ungdomsstyrelsen med 2900 personer mellan 16 och 25 år. Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen:

- De allra flesta unga som spelar datorspel är som andra ungdomar. Vi kan inte se några samband mellan dataspel och sämre hälsa.

Ungdomsstyrelsen har som mål att följa ungdomars fritidsintressen och eftersom spelande utgör en stor del av många ungdomars vardag har studien tagits fram. Den ingår i antologin "Unga och nätverkskulturer - mellan moralpanik och teknikromantik". Studien visar att spelande är vanligt också hos äldre. 20 procent av 25-åringarna ägnar sig åt spelande minst en dag per vecka.

Skicka en rättelse