Nu har vi skickat alla koder till de 500 medlemmar som lottades fram i vårt stora betanyckelregn. Om du står med på listan men inte fått något ber vi dig att kontrollera skräppostfiltret - hittas inget där heller får du gärna kontakta undertecknad via pm.