Vi har den alla i färskt minne. Den där buggen som förstörde vår kväll, glitchen som gjorde komedi av det som skulle ha varit ett ytterst romantiskt ögonblick. Den trasiga koden som tillintetgjorde helgens lokala LAN.

2014 var ett buggigt år, kanske inte det värsta, men absolut ett av de mest uppmärksammade. I dagens sociala medier-klimat hängs varenda felaktig kodrad ut till allmän beskådan, förhoppningsvis till utgivarnas stora förtret. Ni minns kanske uppdateringen som gjorde Xbox One ospelbar, eller laddningsstrulet i Watch Dogs. Assassin's Creed-haveriet är väldokumenterat och en Diablo III-bugg gjorde spelaren odödlig.

Youtubern Super Bunnyhopp har gjort en sammanställning av buggåret 2014, som med smärtsam tydlighet sätter fingret på de mer uppmärksammade problemen.

Mycket "nöje".