I dagens Svenska Dagbladet (19/1) publiceras en debattartikel av centerpartisten Rickard Nordin. Nordin motionerade i senaste motionsperioden om att likställa e-sport med annan sport och att låta dess utövare räknas som idrottare.

I sin motion skriver han följande förslag till riksdagsbeslut:

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att likställa e-sport med övrig sport.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över Migrationsverkets regler så att e-sportare räknas som andra idrottare.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skrota reglerna kring förströelsespels tillståndsplikt alternativt helt avgiftsbefriad densamma.

Nordin hänvisar i debattartikeln bland annat till en studie gjord av American Psychology Association som påvisar förbättringar i unga spelares kognitiva förmåga, samt till beteendevetaren Isabela Granic som hävdar att spel hjälper människor att slappna av och stressa mindre. Nordin pekar även på en artikel från 2013 i ansedda tidningen Nature, där det hävdas att spel hjälper äldre att hentera och minska skadorna från alzheimers.Kontentan är att e-sport är nyttigt, och att den därför ska likställas med andra sporter med allt vad det innebär, exempelvis stöd från samhället och medlemskap i Riksidrottsförbundet.

Nordin avslutar debattartikeln med kampropen:

Utvecklingen går inte att stoppa, vi måste i stället se alla de fördelar som finns och använda dem för att uppmuntra både engagemang, kunskaper och aktivitet. Därför måste e-sporten omgående likställas med annan sport.

Vad tycker du? Kan man likställa e-sport med annan sport? Borde e-sporten tas upp av Riksidrottsförbundet?