Rod Lima ville lära sig spelmotorn Unreal Engine 3 och för att få en djupare förståelse i det hela satte han sig ner och återskapade #Capcoms gamla skräckdänga #Resident Evil 2.

Det mesta du ser har Lima extraherat från originalspelet, något som han även berättar i informationen till filmklippet nedan. Han tar bara åt siga äran för själva scriptandet. Tyvärr, kommer du aldrig få möjligheten att kunna åtnjuta denna skapelsen, men du kan i alla fall spana in när Lima själv spelar igenom spelet.