Den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC) har omdefinierat vilken överföringshastighet som krävs för att en internetanslutning ska få kallas bredband. Hastighetskravet skruvas upp markant: från tidigare 4 Mbps till 25 Mbps i nedladdningshastighet. För uppladdning ökar kravet från 1 till 3 Mbps, skriver Consumerist.

Det ökade kravet kommer efter en rapport om bredbandsbehovet i nordamerikanska hushåll, och där understryks att hela familjer - inte bara individer - behöver snabb, stabil uppkoppling för att kunna strömma ljud, film, grafik och data med hög kvalitet.

Därmed tappar den trötta gamla ADSL-tekniken rätten att kalla sig "bredband"; även om den ibland kan nå över 25 Mbps nedströms i teorin brukar maxfarten ofta anges till 24 Mbps, och för uppladdning anges maxfarten ofta till 1 Mbps.

Fast om du fortfarande sitter på slött ADSL behöver du inte gråta – FCC:s nya bredbandsdefinition gäller enbart nordamerikaner. För svensk och europeisk del finns ingen tydlig definition av vad som är Bredband. Post- och telestyrelsen uppger att "bredband" ofta avser internetanslutning som möjliggör att snabbt kunna skicka och ta emot digital information. Så enligt den luddiga definitionen är din sura gamla ADSL-tråd fortfarande bredband.

Vi beklagar.