Trots att Youtubes största stjärna beskrev Nintedos policys som "ett slag i ansiktet på många skapare" finns det inga planer på att backa. Snarare tvärtom - nya uppgifter visar att de bara kan tänka sig att dela på annonspengarna om kanalen ifråga bara täcker Nintendo-spel. Så här står det i reglerna för de som vill ansöka till Creators Program:

NOTE: (If you have not submitted your channel for registration yet)

If a video within your channel contains game titles outside of the list of supported games, please remove it from the channel before registering. If you are unable to remove the video from your channel, please register each video that contains game titles on the list of supported games individually.

NOTE: (If you have already submitted your channel for registration)

If you have already submitted your channel for registration and it includes video(s) that contain game titles outside of the list of supported games, please remove those videos from your channel within two weeks of the submission date. If the video(s) are not removed from the channel within this time, your channel will not be registered with the program. You may resubmit your channel for registration at a later date.

Kryphålet skulle i så fall vara att registrera varje video med ett Nintendo-spel var för sig, något som inte förklaras närmare i dagsläget.