Johan Martinsson har legat bakom många skrattanfall här på redaktionen och förmodligen även hos er. Nu är det dags att återbesöka den klassiska artikeln där han gör nedslag i den svenska dagspressens spelbevakning på 90-talet. Med citat såsom "Ubåtsspelet är bra eftersom du kan flytta din egen båt" och "Men istället för tangentbord styrs datorn av ett spelhandtag […]" kan vi nog enas om att den är (något) bättre idag.

Förutom "Lelle lirar", det kan ingen överträffa.