I oktober förra året kunde vi rapportera om att Dreamhacks VD Robert Ohlén fått gå efter interna stridigheter.

Schizmen ska ha handlat om att Dreamhack-kollegan David Garpenståhl försökt göra sig av med Ohlén, varpå denna överlät sina 50 % av bolaget till sin far. När Ohlén sedan ville ha tillbaka andelarna från fadern nekades han detta. Ohlén ska också ha blivit erbjuden ordförandeposten i Dreamhack, för att sedan nekas även denna när han avgick som VD.

Ohlén ventilerade sig på Twitter efter att ha fått gå, med de nu infamösa meningarna:
"Truth. Honor. etc. dont exist May @DreamHack die an ignoble death This is the last communication from BossDH a pox on all you're houses."

Nu har Robert Ohlén hittat tillbaka till e-sporten som kreativ chef på brittiska bolaget Gfinity, rapporterar Gamesundusrty.biz.