Idag presenterade anti-mobbingorganisationen Friends sin Nätrapport, vars syfte är att sätta ljus på hur unga upplever kränkningar och mobbing på nätet. I samband med detta har de också skrivit ett debattinlägg på SvD tillsammans med Sveriges största e-sportlag, NiP (Ninjas in Pyjamas).

I debattartikeln konstateras att kränkningar i spelsammanhang är vanligt förekommande, och man presenterar också tre punkter för hur spelklimatet ska kunna bli bättre. Kortfattat handlar det om spelutvecklarnas ansvar, föräldrars intresse och kunskap samt spelarnas beteende.

Spelutvecklarna måste enligt artikeln bidra med trivselregler på officiella forum, samt avstängningar om dessa överträds. Anmälningsfunktioner skulle underlätta det. Man lyfter fram Riot Games (League of Legends) som ett föredöme.

Föräldrar måste intressera sig för sina barns fritidsaktiviteter, och skaffa sig kunskap om spelen som barnen spelar. Man ska även ha en dialog med barnen om hur man spelar på ett schysst sätt.

Artikeln lägger huvudansvaret för att förebygga kränkningar på de vuxna, men ser även den unga spelarens eget ansvar. Spelaren bör fundera på sin jargong, hur man bemöter andra och ge tips på hur man bidrar till ett bättre spelklimat.

Vad tycker du? Är NiP och Friends på rätt spår, eller behövs det andra medel för att motverka att unga far illa på nätet i spelsammanhang?