Gary Gygax, en av männen bakom "tabletop"-rollspelet Dungeons & Dragons och av vissa ansedd som rollspelens fader, avled i dag efter en längre tids sjukdom. Han blev 69 år gammal.

Den första versionen av Dungeons & Dragons utvecklades av Gygax och Dave Arneson och släpptes 1974. Det kom att få enormt inflytande över genren och ligger fortfarande till grund för många sorters rollspel, inte minst i spelbranschen. Några titlar som baseras på D&D-världen är #Dragonshard, #D&D Online, #Baldur's Gate, Neverwinter Nights-serien och #Planescape: Torment.

Skicka en rättelse