Idag skriver IDG att den kritiserade LAN-avgiften som hotade LAN-kaféer slopas helt.

Det var i mitten av 2013 som bomben slog ner, efter en dom i Regeringsrätten. LAN-kaféer skulle enligt Lotteriinspekyionen behandlas som andra dobbelverksamheter då de kunde bedriva verksamhet med "förströelsespel". Vad som menades med "förströelsespel" var: "flipperspel, skjutare, målspel, TV-spel, Spel i LAN-miljö eller via internet". CS skulle med andra ord likställas med Jack Vegas i Lotteriinspektionens torra tolkning.

Men nu rapporterar alltså IDG att avgiften på 70 000 per år slopas helt. Det är kulturutskottet som har enats om en lagändring.

"Frågan gick väldigt fort att behandla, det fanns total enighet bakom saken", säger Vänsterpartiets Rosanna Dinamarca til IDG. "Jag är nästan förvånad över hur lätt det gick.

Själva tillståndsplikten kan dock komma att kvarstå, då LAN-kaféer enligt utskottet främst riktar sig till unga människor.