#Star Citizen är ett stort och vidsträckt rymdspel med en rejäl crowdfunding-budget i ryggen. Något som av allt att döma kommer reflekteras i storleken som spelet kommer ta upp på hårddisken. På det officiella forumet ger utvecklarna #Roberts Space Industries oss en fingervisning om hur mycket utrymme som kommer tas i anspråk.

Hela 100 GB kan klienten komma att landa på, vilket blir en ganska saftig download för de med lite långsammare uppkopplingar. Därefter ska framtida patcher föra traditionen vidare med material som kan väga allt mellan 2 till 20 GB.