Copyswede må ha gått under mångas radar, men det är en organisation som påverkar spelare vare sig de vill eller inte.

Organisationen bildades redan 1982, i ett medielandskap milsvida ifrån det vi har idag, för att fungera som en samarbetsorganisation för olika upphovsmän (idag är bland andra Svenska tecknare, Svenska journalistförbundet, Teaterförbundet och Svenska fotografers förbund medlemmar). Organisationen har i huvdsak två uppgifter: att träffa avtal med olika aktörer om licensiering av innehåll från radio- och tv-produktioner, samt inkassera och fördela ut en "privatkopieringsavgift". Allt enligt lagen om privatkopieringsersättning, som tidigare hette kassettersättning.

Lagen och Copyswede har genom åren fått mycket kritik, inte minst från medlemmar här på FZ, bland annat för att vara otidsenliga och för att privatkopieringsavgiften drabbar även laglydiga kunder, exempelvis i form av dyrare konsoler och dyrare lagringsmedia.

Nu vill filmaren Daniel Bramme, fram tills nu verksam i Los Angeles och Stockholm som musikvideoproducent, göra en dokumentär om Copyswede. Målet är att få till en förändring av lagen som gör att du får betala upphovsrättsavgift varje gång du köper en USB-sticka, en hårddisk, iphone eller spelkonsol.

"Copyswede har varit föremål för en hel del skriverier och åsikter de senaste åren," säger Bramme till FZ. "Copyswede i sig är inte det stora problemet, det är lagen om privatkopieringsersättning som är den riktiga anledningen till en dokumentärfilm. Utan en luddig lag skulle inte Copyswede funnits och det är där jag känner att något måste göras. En privat organisation ska inte ha möjlighet att bestämma en egen schablonmässig ersättning, de ska kunna visa var pengar går och de ska kunna ta ansvar för vad de gör.

Bramme arbetar själv med rörlig bild, men är ändå kritisk till hur systemet fungerar idag:

"Man kan säkert tro att någon som arbetar med film eller annat kreativt yrke ser privatkopieringsersättningen som något bra, det gör inte jag." säger han. "Det finns väldigt många brister idag och det är det som gör frågor om copyright intressant."

Daniel Bramme söker nu finansiering för projektet Copygate via Kickstarter. Om det lyckas är planen att filmen ska vara färdigställd innan året är slut.