PEGI är ett europeiskt system för märkning av spel. Det sätter dels åldersrekommendation, dels sätts varningar för till exempel våld och grovt språk. Under 2007 märktes drygt 2000 titlar och vi har fått tag på siffror som visar fördelningen på ålderskategorierna och vilka åldersmärkningar som sålde bäst.

Blott 94 spel bedömdes lämpa sig för en kundkrets på 18 år eller äldre. Störst är ålderskategorin 3+, följt av 12+ på andra plats. I fråga om försäljning gick 12+-liren bäst; de stod för nära 38 procent av försäljningen. Också 3+-titlar sålde bra (31,3 procent). 18-plussarna slår 7+ med ett par procent men hamnar med sina 7,6 procent näst sist. Å andra sidan låg som sagt mindre än fem procent av alla märkta spel i den kategorin.

Märkningar 2007:
3+ - 50,0% - 1061
7+ - 13,9% - 295
12+ - 20,8% - 441
16+ - 10,8% - 230
18+ - 4,4% - 94

Spelförsäljningen fördelat på PEGI 2007 i Sverige:
3+ - 31,3%
7+ - 5,5%
12+ - 37,9%
16+ - 17,6%
18+ - 7,6%

Skicka en rättelse