Den skarpsynta – och möjligen kedjerökande – gamern har nog lagt märke till att ikoniska Starcraft-karaktären Tychus J. Findlay fimpat cigarren i hyperaktuella Heroes of the Storm. Vad är det som har hänt?

Så här är det: HotS har en åldersmärkning riktad till tonåringar och uppåt, vilket i många regioner innebär att rökning absolut inte får förekomma. #Blizzard hade att välja mellan att plocka bort cigarren eller göra två olika versioner av sitt spel. Att de valde alternativ nummer ett är inte svårt att förstå ur ett utvecklarperspektiv. Men på bland annat Reddit var inte alla nöjda:

– Ni gjorde Tychus och andra karaktärer på särskilda sätt, så att de skulle funka med spelets fantasi och artwork. Ändrar ni verkligen er vision för att någon har problem med det?, frågade en användare.

Blizzard svarar att det inte handlar om att göra ett hälsomässigt statement. Men de har mycket att vinna på att kunna nyttja samma karaktärsmodell i alla regioner. Att Tychus slopar cigarren är såledels något vi kommer att tvingas leva med i Heroes of the Storm då Blizzard hellre spenderar sin dyrbara tid på att göra spel och mindre på att göra olika versioner av samma spel.

Värt att notera: När Starcraft II släpptes hade det också en "teens"-stämpel. I Sydkorea innebar detta censur och att all referens till rökning plockades bort.