Med tanke på konsolens något svaga natur var det nog många som trodde att #Nintendo hade planer på att snabbt släppa en kraftfullare uppföljare Wii, men så tycks inte vara fallet. I en presentation för sina investerare förklarade nämligen företagets VD Saruto Iwata att de måste se över cykeln på fyra år som gällde för deras tidigare konsolgeneration.

I have to wonder if it is all right to think that this current generation of hardware will have a four-year lifespan just because the past generation's lifespan was four years. I believe a different time cycle must be considered.

Detta betyder nu inte att de inte kommer släppa nya maskiner utan att det då snarare kommer handla om nya modeller än helt ny hårdvara. #Nintendo vill nämligen inte att deras användare ska känna sig tvingade att köpa nytt bara för att kunna njuta av de senaste spelen och då kan mindre förändringar vara en bättre lösning.

ccordingly, we would like to offer new proposals one after another as long as that hardware can still provide fresh and pleasant surprises. If such efforts can be resulted in the prolonged lifespan of a hardware, that is good to us.

Skicka en rättelse