I #World of Warcraft är inte alltid fraktionerna horde och alliance perfekt balanserade på servrarna. På sina ställen är den ena sidan mycket större än den andra sett till antalet spelare – något som gör att köerna in till pvp-matcher kan bli själadödande långa. I en framtida patch ska #Blizzard råda bot på problemet med knivar i ryggen.

Vi kommer nämligen få möjligheten att svika vår fraktion och istället kriga för fienden. Detta gäller vid tillfällen då köerna är extra långa. Då kommer en representant för fiendefraktionen att dyka upp i Stormshield (alliance) eller Warspear (horde) och låta oss köa för motståndarna i Ashran eller orankade battlegrounds.

När du slåss som mercenary, som det kallas, så samlar du fortfarande alla belöningar (förutom de fraktionspecifika) som om du spelat "som vanligt". Din ras ersätts automatiskt i systemet som snart kommer att testas på public test realm.

Källa: Blizzard