[[Arkane Studios]] arbetar på en ny instans av den lastgamla [[RPG]]-serien [[Might and Magic]]. Namnet på den [[Source]]-motordrivna kreationen är [[Dark Messiah]] och i ett nysläppt filmklipp får du under en minuts tid se vad det rör sig om.

Hämta rullen i FZ:s filarkiv >>