I en blog som tillhör en av medarbetarna från utvecklaren [[Cyan Worlds]], skaparna av bland annat [[Myst]]- och [[Riven]]-serierna, står det att läsa att majoriteten av företagets anställda har blivit uppsagda. Ännu en gammal utvecklare från tidigt 90-tal biter alltså i gräset. De som ser fram emot deras sista titel, [[Myst V: End of Ages]], finner en förhandstitt på GamersInfo.

<li>Bloggen >>
</li><li>Förhandstitten >></li>

Skicka en rättelse