Fyra driftiga damer på [[Raven]] (kanske främst kända för spel som [[Jedi Knight]] och Hexen) visar att man kan mer än knacka kod för [[Quake 4]]. För att ge sitt stöd åt orkanoffren i New Orleans stickar man på lunchrasterna kläder, vilka bjuds ut till försäljning. Intäkterna sägs gå till välgörenhetändamål i de drabbade delstaterna.

Köp en Raven-tröja, stöd orkanoffer >>

Tipstack till MaggotB[+30].

Skicka en rättelse