Få genrer har så entusiastiska anhängare som simulatorer, delvis beroende på att det inte släpps särskilt många titlar som ställer kopiering av verkliga förlagor i första rummet. Likväl är många av dem duktigt genomarbetade alster, som låter hårdvaran svettas duktigt. Hur ser då framtiden för genren ut? I en samtalsstund hos SimHQ.com ger ett gäng branschfolk sin syn på saken, i dagens första del diskuteras bland annat vilka krav den ständigt kraftigare hårdvaran ställer på utvecklarna.

Verklighetskopierare om sina jobb >>

Skicka en rättelse