Den på senaste tiden mycket omtalade och snart butiksaktuella filmsimulatorn [[The Movies]] har begåvats med eget webbutrymme. Den [[Flash]]-orienterade skapelsen skänker inblick i vilka möjligheter som står till buds för alla blivande Bergman-kopior.

Spelfilm >>

Tipstack till Shadowman.

Skicka en rättelse