Mijlöpartiet är det riksdagsparti med flest aktiva spelare bland sympatisörerna. 81 % av partiets anhängare uppger att de spelar minst någon gång i månaden, enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av organisationen #Sverok. Det är 20 % över det nationella genomsnittet.

Näst mest aktiva spelare återfinns bland vänsterpartister, där 73 % spelar åtminstone en gång per månad. Trea och fyra kommer moderater och socialdemokrater, där 62 respektive 61 % ägnar sig åt månatligt spelande. Folkpartister och sverigedemokrater hamnar sist i undersökningen: nära hälften av de som svarat säger att de aldrig spelar.

Snittet bland alla som svarat i undersökningen är 62 %, och med "spel" avses förutom dator-, konsol- och mobilspel även kortspel, brädspel, lajv, rollspel och liknande (dock inte spelautomater eller spel om pengar).

Deltagarna frågas också om inställningen till dator- och tv-spel, och även där är Mp-anhängarna mest positiva – 56 % säger sig ha en positiv syn på det där med digitalt spelande. Folkpartister är näst mest positiva (51 %), följt av vänsterpartister (48 %). På den negativa sidan är det närmast jämnt skägg mellan Sd (32 % negativa), Kd (31 %), Fp (30 %) och S (30 %), och det ska sägas att många valt alternativet "Varken eller/vet ej".

1000 personer har svarat på undersökningen som gjordes i juni 2015. Du hittar en sammanfattning och hela sifferexercisen på Sveroks hemsida.