Den senaste tiden har det mäkta populära [[nätrollspelet]] [[World of Warcraft]] kämpat med ett flertal problem, bland annat rörande inloggning och att servrarna varit nere. I ett inlägg i det officiella forumet förklarar [[Blizzard]]-presidenten Mike Morhaime bakgrunden till bekymren och upplyser om att man arbetar med att säkerställa en smidigt framglidande framtid.

Ett fall och en lösning >>

Tipstack till Jac.

Skicka en rättelse