[[Myst V: End of Ages]], den avslutande delen i [[Cyan Worlds]] långlivade äventyrsserie, är färdigutvecklad och därmed redo att låta anhängarna för sista gången klura ut diverse gåtor. Utrustad med en god portion tålamod satte sig FZ ner för att utvärdera om man avslutar med värdighet.

En era går i graven - med stil? >>

Skicka en rättelse