Fansidan Galactic Battlegrounds Heaven har möjligtvis villat bort sig i [[Star Wars]]-floran och publicerat en intervju om strategispelet Empire at War, under utveckling hos [[Petroglyph]]. Nitton frågor mellan Bespin-moln och Dagobah-träsk har besvarats av producentern David Silverstein.

Read it, you must >>

Skicka en rättelse