I [[Shattered Union]] ska den tidigare [[Railroad Tycoon]]-skaparen [[Poptop Software]] servera spelare en framtidsvision där världen, med fokus på Förenta Staterna, halkat snett i tillvaron och inbördeskrig råder. Konceptet är turbaserat militärstrategi där målet är att stå som ensam segrare på världsdelen.

Läs förhandstitten >>

Skicka en rättelse