Efter ett par timmars slit med överbelastade servrar har nu till slut filerna för att driva en orankad [[Battlefield 2]]-server letat sig in i filarkivet. Välj mellan [[Linux]] och [[Windows]], båda i storleksordningen 120 MB.

Agera krigsskådeplats >>

Skicka en rättelse