Julklappar kommer inte endast i form av inslagna paket, [[Egosoft]] meddelar att deras rymdlir [[X³: Reunion]] kommer att uppdateras i samband med tomtens årliga turné. På den officiella hemsidan hittas en kort lista med några av de saker som ska åtgärdas eller läggas till.

Återträffen putsas inom kort >>

Skicka en rättelse