Sedan [[Ubisoft]] igår lossade på den officiella namnproppen för [[Splinter Cell: Double Agent]] dök tre stycken intervjuer upp på den vida webben. Lika många producenter som antalet intervjuer får komma till tals angående [[Sam Fisher]]s fjärde äventyr - Eurogamer, GameSpot och IGN står för frågorna.

Julien Gerighty på Eurogamer >>
Mathieu Ferland på GameSpot >>
Daniel Roy på IGN >>

Skicka en rättelse