Ytterligare bevis på att [[Big Huga Games]] vet hur man svarvar polygoner hittas på Voodoo Extreme där ett dussin skärmdumpar på Rise on Nations: Rise of Legends väntar. Om du ännu inte har sett trailern från [[E3]] hittas den nu i FZ Filarkiv.

Se bilderna >>
Tanka trailern (16 MB) >>

Skicka en rättelse