TGDaily.com belyser i en artikel fenomenet "farmare" i [[MMORPG]]-titeln [[World of Warcraft]] (personer som högljutt erbjuder valuta och olika föremål till försäljning). Det otillåtna inslaget sägs väcka sådan irritation bland andra spelare att nämnda försäljare utsätts för regelrätta trakasserier - därbland störtskurar av snöbollar.

TGDaily.com om okynnesförsäljning >>

Skicka en rättelse