Gameclouds köttiga samtalsserie med allehanda branschfolk om innevarande och kommande spelår fylls i dag ut med två nya bidrag. Ken Levine från [[Irrational Games]] och speljournalisten Bill Kunkel lättar sina hjärtan.

Ken konverserar >>
Bill berättar >>

Skicka en rättelse