Att [[World of Warcraft]] är lika populärt som plastikkirurgi är bland fotomodeller, är ingen överraskning (se exempelvis veckans speltopp ett par nyheter nedåt). Utgivaren [[VU Games]] meddelar i dag att spelet sålts i en miljon exemplar i Europa, en siffra som får anses vara duglig för ett abonnemangbaserat spel.

"I och med den nyligen uppnådda milestonen på 1 miljon kunder har spelet nu sålt fyra gånger mer än vad som tidigare beräknats vara den totala marknaden för MMORPG i hela Europa. Världen över har spelet en kontinuerligt växande spelarskara som i dagsläget överstiger 5,5 miljoner kunder."

WoW i Europa >>

Skicka en rättelse