Under helgen har det varit möjligt för allmänheten att pröva nyheterna i [[ArenaNet]]s kommande expansion till [[Guild Wars]] men har du haft annat för dig kan du besöka GameSpot för en snabbgenomgång. Ett utdrag följer:

As you might expect from a Guild Wars game, each new profession has a highly distinctive look to it when chosen as a primary profession. The assassin resembles a ninja assassin from feudal Japan, complete with ragged tights and a face mask, while the ritualist has a shaman-like appearance that includes earth-colored tunics, ornate jewelry, and intricate tattoos.

Helgens äventyrs summerade >>

Skicka en rättelse