En knackig inledning till trots visade [[Funcom]] med [[Anarchy Online]] att nordbor är kapabla att snickra ihop dugliga [[MMORPG]]. Danska [[Runestone]] vill inte vara sämre; man arbetar för fullt med det till synes hyfsat innovativa (inget våld) nätrollspelet [[Seed]]. I en intervju av tyska Working-title berättar Lars Kroll Kristensen som hastigast vad det är man har i görningen.

Dejligt >>

Skicka en rättelse