Washington Post sammanfattar i en artikel den senaste tidens debatt om [[Sonys]] [[MMORPG]]-titel [[Star Wars Galaxies]]. Läsningen torde vara av särskilt intresse för den som vill läsa hur spelet genom [[patchar]] förändrats, hur man förskjutit fokus från rollspel till action och hur [[World of Warcraft]] skall ha påverkat utvecklingen.

Brunchläsning hitåt >>

Tipstack till Fred26.

Skicka en rättelse