IGN och GameSpot bjuder på helgläsning i form av varsinn förhandstitt på [[SWAT 4]]-expansionen The Stetchkov Syndicate. Den förstnämnda levererar även intrycket i videoform.

IGN >>
GameSpot >>

Tipstack till PinkElephant på swedentactics.org.

Skicka en rättelse