Att Miljöpartiets arbetsgrupp kan tänka sig att beskatta bredband för att finansiera kultur fick många att se rött tidigare idag men det finns också ljusglimtar. I en motion till riksdagen från två MP-ledamöter vill avsändarna modernisera flera regelverk för att inte bara göra det lättare att försörja sig på e-sport men även starta spelföretag och få visum tilla andra länder vid turneringar.

Inledningen på denna motion lyder så här:

Spelkulturen har utvecklats till en ny folkrörelse. Denna motion avgränsas till det som på engelskan benämns gaming, dvs. rör inte dobbel (engelskans gambling). Mer än 60 procent av svenskarna spelar något spel minst 1 gång i månaden. Dessutom växer datorspel som åskådarsport, så kallad e-sport. Men föreningsbidrag och trygghetssystem har inte hängt med i utvecklingen, tvärt om passar spelbranschen inte in i dagens ramar och regelverk.

Det negativa resultatet av detta är allt ifrån företag som aldrig startats och nya jobb som inte skapats, till föreningar och utbildningar som aldrig blev till eller spelare som nekas visum inför stora e-sportsturneringar och människor som inte kommer in i trygghetssystemen för att skatteverket inte kan ge några klara besked på i vilken organisationsform de bäst ska bedriva sin verksamhet och skatta sin inkomst.

Man menar också att bristerna i regelverken kring denna nya folkrörelse också kan ha en negativ inverkan på framtida fritidssysselsättningar och kulturyttringar.

Att dagens stöd till idrott och fritid bygger på traditionella strukturer kring föreningsliv och syn på̊vad som är idrott, fritid och kultur, har kommit utifrån en god vilja, men skapar en besvärande tröghet. Istället för att ständigt tvingas se över och revidera befintliga system för bidrag och regler och policyer som hämmar nya verksamheter vore en helt genreoberoende konstruktion önskvärd.

Det som såklart försvårar samhällets syn på gaming är att det idag är ett så brett begrepp. Är det kultur? Är det idrott? Vart i skalan passar Candy Crush in i jämförelse professionellt spelande i Counter-Strike?

Tack till marlene för detta #nyhetstips!
Privat sjukvårdsförsäkring brorsan, det är grejer för killar å tjejer. Du får gärna bli sur för att jag påpekar det, folk brukar bli det. 24/10 "så tror jag inte Nobelstiftelsen har något att göra med regering eller partipolitik överhuvudtaget, det är väl en självständig akademisk organisation/stiftelse?" För det första så är det inte Nobelstiftelsen som beslutar vem som slutligen får nobelpris... 24/10 Tack! jag missade faktiskt Eurostat källan, var nog mer intresserad av vem som skrivit analysen.. Lätt att bli blind.. Men COFOG är en åsikt om vad som är vad i samhället, i extremfall skulle man kunna säga att 53% av utgifterna går till sjukvård inte... 22/10 Haha, är du allvarlig? Så för att vi skriver både bra och dåliga saker om ett parti tar du för givet att vi sympatiserar med det? Läs gärna vår uppföljning där spelbranschen får uttala sig. Du behöver jobba på din slutledningsförmåga. 22/10 De tar siffrorna från "Eurostat" Det står ju klart och tydligt "Källa: Eurostat" och man använder någon COFOG "För att veta var skattepengarna tar vägen finns ett internationellt system som tar hänsyn till var de används; ett system som klassificerar... 22/10 Svenskt näringsliv som källa är knappast trovärdig i en debatt där folk har stora skillnader i åsikt. Jag kan inte tolka siffrorna för de väljer att gömma sig bakom buzz words. Rådata är så nära fakta du kan komma, men all analys av denna data kommer... 21/10 Den behöver ingen uppmärksamhet, vi spelar ju och är glada idag. Spelbranschen har tydligen vuxit utan MPs inblandning. Såvida inte MP har ett förslag som tvingar Ubi, EA och alla de andra att släppa hela, testade spel så tycker jag de borde lägga sin... 21/10 Visum reglerna skulle verkligen behövas ses över, att bjuda in smart folk för att sedan vänta månader för att sedan få ett nej är trist. Det är riktigt tråkigt att folk inte får komma bara för att de är från e.g. Haiti. 21/10 Nej, min poäng är att staten inte ska ta pengar från folket för att satsa på kultur godkänd av staten. Kultur ska växa naturligt, inte genom statlig inblandning. Förutom det så tror jag inte Nobelstiftelsen har något att göra med regering eller partipol... 20/10 Tycker du inte spelkulturen är viktig? Jag anser att det är en väldigt viktig kulturfråga och har inget emot om Sveriges riksdagspartier höjer dess status så att man kan behandla spel som den unika och viktiga kulturform det är. 20/10
Skicka en rättelse