Att Miljöpartiets arbetsgrupp kan tänka sig att beskatta bredband för att finansiera kultur fick många att se rött tidigare idag men det finns också ljusglimtar. I en motion till riksdagen från två MP-ledamöter vill avsändarna modernisera flera regelverk för att inte bara göra det lättare att försörja sig på e-sport men även starta spelföretag och få visum tilla andra länder vid turneringar.

Inledningen på denna motion lyder så här:

Spelkulturen har utvecklats till en ny folkrörelse. Denna motion avgränsas till det som på engelskan benämns gaming, dvs. rör inte dobbel (engelskans gambling). Mer än 60 procent av svenskarna spelar något spel minst 1 gång i månaden. Dessutom växer datorspel som åskådarsport, så kallad e-sport. Men föreningsbidrag och trygghetssystem har inte hängt med i utvecklingen, tvärt om passar spelbranschen inte in i dagens ramar och regelverk.

Det negativa resultatet av detta är allt ifrån företag som aldrig startats och nya jobb som inte skapats, till föreningar och utbildningar som aldrig blev till eller spelare som nekas visum inför stora e-sportsturneringar och människor som inte kommer in i trygghetssystemen för att skatteverket inte kan ge några klara besked på i vilken organisationsform de bäst ska bedriva sin verksamhet och skatta sin inkomst.

Man menar också att bristerna i regelverken kring denna nya folkrörelse också kan ha en negativ inverkan på framtida fritidssysselsättningar och kulturyttringar.

Att dagens stöd till idrott och fritid bygger på traditionella strukturer kring föreningsliv och syn på̊vad som är idrott, fritid och kultur, har kommit utifrån en god vilja, men skapar en besvärande tröghet. Istället för att ständigt tvingas se över och revidera befintliga system för bidrag och regler och policyer som hämmar nya verksamheter vore en helt genreoberoende konstruktion önskvärd.

Det som såklart försvårar samhällets syn på gaming är att det idag är ett så brett begrepp. Är det kultur? Är det idrott? Vart i skalan passar Candy Crush in i jämförelse professionellt spelande i Counter-Strike?