I kölvattnet av de skyhöga förväntningar [[Epic]] byggt upp runt lagpangaren [[Unreal Tournament 2007]] pekar BeyondUnreal.com i åtta punkter ut orosmoment som man anser skulle kunna förstöra spelet. Man höjer varningsflagg för bland annat ett allt för avancerat [[AI]], [[Playstation 3]]-versioner och ett nedbandat Warfare-läge.

Skåda inte given häst i mun >>

Skicka en rättelse