Källor nära organisationen säger att laget är skyldiga dem flera hundatusen kronor - samtidigt som de tidigare ägarna anklas för bokföringsbrott.

E-sporten växer och allt fler kan livnära sig på det men eftersom lönerna ofta är relativt låga är prispengarna en betydande del av inkomsten. Därför blir det uppseendeväckande när källor till sajten Breitbart menar att ett av världens mest framgångsrika #Counter-Strike: Global Offensive-lag, svenska Ninjas in Pyjamas, är skyldiga sina spelare flera hundratusen kronor. Särskilt när två av lagets tidigare ägare, däribland Emil "Heaton" Christensen, nyligen dömdes för bokföringsbrott.

Enligt källorna var skulden i augusti totalt 2,9 miljoner kronor men efter utbetalningar rör det sig idag om cirka 135 000 kronor per person. Det ska ha funnits dispyter kring att spelarna inte nått de antal streaming-timmar som angetts i deras kontrakt. I samma avtal står det också att lagmedlemmarna ska få prispengarna utbetalda senast 30 dagar efter att organisationen mottagit dem men källorna menar att det inte varit fallet vid ett flertal tillfällen.

Ninjas in Pyjamas Gaming AB omsatte förra året 7,6 miljoner kronor och hade ett resultat efter skatt på 583 000 kronor. Enligt deklerationen hade företaget tillgångar på drygt 2,8 miljoner kronor.

Christensen, tillsammans med tidigare företagspartnern Niklas Fischier, stod som sagt åtalade för bokföringsbrott och den 22 oktober inleddes rättegången i Stockholms Tingsrätt. Stockholm E-sport Production AB, som Christensen och Fischier drev tillsammans med en annan ej åtalad person, ska enligt åtalet inte ha betalat arbetsgivaravgifter på spelarnas löner. Företaget sattes i konkurs 2014 och Ninjas in Pyjamas flyttades över till ett nytt bolag med Södertälje-baserade Digilife som huvudsaklig ägare.

Den 29 oktober kom domen och Christensen ansågs skyldig men brottet ansågs ringa och han dömdes därför till 40 dagsböter á 310 kronor. Den medåtalade dömdes till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.

(artikeln har uppdaterats med Tingsrättens beslut)

Skicka en rättelse