De första versionerna av Unity kändes och såg ofta väldigt plastiga men i takt med att versionsnumret ökat har också kvalitén förbättrats. I och med version 5 börjar den på allvar utmana Unreal Engine och ligan vad det gäller ögongodis, vilket säkert är ett starkt argument för att att de klassiskt dyra spelmotorerna förändrat sin betalmodell radikalt. Kolla till exemepl på följande scen från Unity själva som visar "screen-space raytraced reflections" i all sin prakt.