Nick Lee och Jeremy Bailensen, två forskare på Stanford University, har efter tester på 30 000 nätrollspelare märkt en koppling mellan spelare och deras karaktärer. Enligt rapporten lånar spelare personlighetsdrag från sina digitala alter egon medan de är inloggade, drag som ibland förs över på den riktiga personen och fastnar. Rappakalja eller bränsle till spelvåldsdebatten?

Nyheten på Aftonbladet >>

Tipstack till soete_goran.

Skicka en rättelse