Hur mår spelindustrin? Frågan har en tendens att dyka upp när speljournalister möter branschens storheter. Så skedde nyligen när GameSpy träffade [[Sid Meier]] och Soren Johnson från [[Firaxis]]. De glada laxarna delger sin syn på läget för branschen, bland annat att konsolerna dominerar i nuläget men att man tror pc:n tack vare bättre onlinemöjligheter kan komma tillbaka.

Läget >>

Skicka en rättelse