Den tidigare omnämnada expansionen till [[Dungeon Siege 2]] - som nyligen fått undertiteln Broken World - är föremål för uppmärksamhet hos TotalVideoGames, som i korta ordalag beskriver dess innehåll. Frånsett ett nytt kampanjläge sägs Broken World innehålla en ny ras, nya föremål och ett nytt karaktärssystem.

Kortfattad information >>

Skicka en rättelse