Idén med att sälja spel över nätet och därtill styckat i flera delar är på agendan när FiringSquad talar [[SiN Episodes]] med utvecklaren [[Ritual]]. Spelet släpps via [[Steam]] och pratstunden berör bland annat för- och nackdelar med digital distribution.

Snacket hittas här >>

Skicka en rättelse