Efter några månaders kompakt tystnad har #Bohemia försett FZ med en grabbnäve nya skärmdumpar från #IDEA Games simulatorbetonade strategititel #Carrier Command: Gaea Mission. Vid sidan om dagens bilder - som onekligen ställer [[spelmotor | spelmotorns]] vegetation i blickfånget - meddelar Bohemia i ett tillhörande pressmeddelande att det färdiga spelet kommer att begåvas med ett "dynamiskt" vädersystem som på ett enda bräde skapar väderförhållanden för hela den måne som handlingen är förlagd till:

Vädret på Taurus påverkar inte bara siktförhållanden och den grafiska framtoningen utan har också en dynamisk inverkan på spelmiljöernas gräs, träd och vatten genom svåra stormar på istäckta öar, dimbankar på träsköar och molnfri sommarhimmel.

Håller tidsschemat är det tänkt att Gaea Mission skall sjösättas någon gång till våren för, som det oklart heter, pc och "andra populära plattformar".