Organisationen Game Developer Research hävdar enligt sin undersökning att den nordamerikanska spelindustrin växer, fastän året präglats av otaliga nedläggningar och dystra besked. Lyftet om antalet anställda i spelindustrin i USA var visserligen mindre än en procent, men det var åtminstone ingen nedgång trots ett katastrofalt finansläge i världen. Och i Kanada hade man en ökning på hela 31 procent, vilket ytterligare befäster landets status som ett av spelvärldens viktigaste.

Enligt rapporten är det framförallt de sociala (ofta internet-baserade) mainstream-spelen som växt medan de "traditionella" spelen tappat lite utrymme. 44 806 personer jobbar med spelutveckling i USA (nästan hälften bosatta i Kalifornien), och motsvarande siffra i Kanada är 12 480.

Skicka en rättelse